TőzsdehírekTőzsdehírek
2020. május 31. 08:07
Kiemelt témák:  Forint árfolyam    Alapkamat     Brexit    Euro    Benzin ár    OTP    BUX    Tőzsde    Elemzés    Olaj| Koronavírus

Kúria

2020.05.26. 08:50  •  adozona.hu
Visszaállítanák a rendes bírósági működést
Darák Péter, a Kúria elnöke, Polt Péter legfőbb ügyész és Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az Igazságügyi Minisztériumnak címzett levélben kérte, hogy a rendkívüli jogrend megszűnésével mielőbb kerüljön sor a rendes ítélkezési ...
2020.05.25. 13:40  •  adozona.hu
Megjelent a HVG Munkajog 2020 különszáma! Covid-19 vírushoz kapcsolódó kormányrendeletekkel
Megrendelhető a HVG Munkajog 2020-as különszáma, amely tartalmazza az előző kiadvány megjelenése óta beiktatott törvényi módosításokat, továbbá a Covid-19 vírus okozta rendkívüli jogalkotási rendben született munkaügyi kormányrendeleteket, valamint e ...
2020.05.25. 12:40  •  adozona.hu
Heti pihenőidő beosztása egyenlőtlen munkarendnél
A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. Helyesen megtervezett munkaidőkeretnél vagy elszámolási időszaknál azonban egyértelmű lesz, hogy mikor keletkezik rendkívüli munkaidő. A Kúri ...
2020.05.14. 09:15  •  adozona.hu
Lemondható-e, újra megállapítható-e a nyugdíj? Kúriai döntés
Le lehet-e mondani az öregségi nyugdíjról annak érdekében, hogy az ellátás melletti munkavégzés alapján magasabb járandóságot állapítsanak meg? A Kúria tájékoztatót közölt az Mfv.III.10.148/2019/3. számú ügyben hozott határozatáról.
2020.05.11. 16:50  •  adozona.hu
Kúriai határozat: a nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek
Egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria, melyben kimondta, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható, olvasható a Kúria hon ...
2020.05.04. 08:50  •  adozona.hu
Kúriai állásfoglalások veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárási szabályok alkalmazásáról
A koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő eljárásjogi szabályok alkalmazásáról alkotott három kollégiumi véleményt a Kúria Polgári Kollégiuma - tudatta közleményben a legfelsőbb bírói fórum közleményben.
2020.04.23. 11:25  •  adozona.hu
Üzemi baleset okozta egészségkárosodás miatti sérelemdíj ügyében döntött a Kúria
Üzemi balesetet követően egészségkárosodást szenvedett egy munkavállaló, ezért sérelemdíjat kért munkáltatójától. Az összegről jogi vita folyt, az eset a Kúriáig jutott. Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.290/2 ...
2020.04.16. 09:40  •  adozona.hu
Áfás önellenőrzés során tévesen fizetett összeg visszatérítésének rendezéséről döntött a Kúria
Az elévült adómegállapítási időszak adófizetési kötelezettségének rendezése során bizonyítási eljárás nem folytatható le, a rendezésnek számviteli eszközökkel kell megtörténni - mondta ki a Kfv.I.35.160/2019/8. számú ügyben hozott határozatában a Kúr ...
2020.03.19. 15:00  •  profitline.hu
Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a kormány által elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet
A Kormány 2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el. Ítélkezési szünet esetén a bírósági eljárásra vonatkozó határidők főszabályként nem kezdődnek meg és a már megkezdett határidőkbe a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama nem ...
2020.03.11. 09:30  •  adozona.hu
Kúriai határozat: jár-e sérelemdíj a jogellenes munkáltatói intézkedés miatt?
Határozatot hozott a Kúria: a jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában - személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül - még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére, olvasható a Kúria honlapján.
2020.03.05. 13:45  •  adozona.hu
Leszállította a kiszabott jövedéki bírságot a bíróság. Rosszul tette - mondta ki a Kúria
Jövedéki adót és bírságot szabott ki a hatóság egy ellenőrzés során az egyik adózóra, aki fellebbezett. A bíróság részben megváltoztatta a hatósági határozatot. A Kúria az ügyről a Kfv.I.35.652/2018/12. számú határozata alapján tájékoztatott.
2020.02.28. 09:05  •  adozona.hu
Devizahitel: ekkor tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása
Devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, ha azt a bank a kölcsön folyósításának feltételeként határozza meg - mondta ki a Kúria.
2020.02.26. 08:25  •  adozona.hu
Nem jelent meg a tárgyaláson a kirendelt védő: rendbírságot kapott
A védő mulasztása az eljárás elhúzódását eredményezte. A rendbírság kiszabott összege a törvény szerinti minimumhoz közeli mértékű, ezért eltúlzottnak nem tekinthető, vagyis megfelelő szankciója a jelenléti kötelezettség elmulasztásának és elégséges ...
2020.02.21. 11:25  •  adozona.hu
Kúriai határozat az elszámolási kötelezettségről
Az olyan munkaviszony-megszüntetési esetekben, ahol a munkaviszony megszüntetésére vagy megszűnésére a munkavállaló érdekkörében felmerült okból kerül sor, a munka törvénykönyve csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít ...
2020.02.12. 15:45  •  adozona.hu
Rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
A felperes 1992. április 1-jével létesített munkaviszonyt az alperessel, 1999. július 1-től ügyvezető igazgató volt. A Kúria közbenső ítéletével a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és meg ...
2020.02.07. 10:20  •  adozona.hu
Hivatásos állomány károkozó tagjának felelőssége: bruttó vagy nettó?
A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyban álló tagja gondatlan károkozás esetén nem az alapilletménye 50 százalékával felel, hanem az azzal megegyező összeggel. Az illetmény, pótlék, egyéb díjazás - kifejezett rendelkezés hiányában - bruttó össze ...
2020.02.06. 08:30  •  adozona.hu
Kúriai határozatok a transzferárazásról
A Kúria a közelmúltban két olyan, transzferárazást érintő elvi kérdésben is határozatot hozott, amelyek adóellenőrzések során gyakran szolgáltak vitás helyzetek alapjául. A szóban forgó eseteknek további jelentőséget ad az a tény is, hogy a Kúria dön ...
2020.01.15. 12:50  •  adozona.hu
Versenytilalmi megállapodás: kötelező tartalom az érvényességhez
Januártól változott a versenytilalmi megállapodás szabályozása, mely területtel a 2019. évben a Kúria is foglalkozott [lásd 1/2019. (V. 20.) KMK vélemény]. Ezért érdemes áttekinteni a versenytilalmi megállapodás megkötésével kapcsolatos legfontosabb ...

Utoljára keresett
kúria  •  0141  •  uwti  •  meip  •  BUX z  •  offenz  •  founding for lending  •  vtsz 4902  •  Wizzair arfolyam  •  aranykorona forint értéke  •  atletikai polok  •  TĹ‘zsde  •  Elemzés  •  beletapostak  •  krone9001  •  real time  •  ló ingyen  •  SZJ számok jegyzéke  •  2010.xv.ker lomtalanit  •  ebolt  •  Dupla csal  •  ntervenci  •  Le regi huszezresekkel  •  szĂ  •  Maskent repulne easyJet  •  ozsváth györgy  •  munkanélküli postázása  •  felminős  •  6 órás minimálbér  •  9044  •  fogyasztĂ  •  malmi búza t  •  7610  •  autószerelés  •  hubeiymcc.cn  •  toja  •  teszt b letöltés  •  Magyarorszď  •  youtube.daroczi  •  magamedia.org  •  Magyarorszag bovliban maradt  •  Slagergyumolcs lett oszibarack  •  napi  •  osszel  •  ejj