TőzsdehírekTőzsdehírek
2024. május 21. 20:14
Kiemelt témák:  Üzemanyagárak   Gazdaság   GDP   Infláció   Kamat   Forint   Olaj   Bitcoin   Euro   OTP   BUX   Tőzsde   Elemzés   Akkumulátor
Tőzsdei kifejezések szótára

A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, ZAlap deviza - Az adott páros első devizája. Például a USD/JPY devizapár esetében az amerikai dollár az alap deviza.
Alapletét (Margin) - A pénz vagy biztosíték, amelyet a nyitott szerződéseken bekövetkező esetleges veszteségek ellen el kell helyezni, illetve késõbb fenn kell tartani. A kezdeti letétet az ügylet megnyitása előtt el kell hagyni. A változó letétet a nyitott pozíciókon elszenvedett veszteségek esetén kell a kezdeti letéthez hozzáadni. Az ügylet megnyitásához szükséges letét összegét szokás szükséges letétnek is nevezni.
Alulértékelt (Under-valuation) - Egy devizaárfolyamot akkor tekintünk alulértékeltnek, amikor a vásárlóerő paritás alatt van.
Appreciation - Felértékelődés
Aranymetszés képlete (Golden Mean Math Formula) - Az aranymetszés egy oly sok embert lenyűgöző arány. Egyszerűen az 1 és a 1.618034... irracionális szám arányaként lehet leírni.
Aranystandard rendszer (Gold Standard) - Olyan monetáris rendszer, melyben egy ország pénzének értéke a törvény által megszabott módon az arany egy rögzített mennyiségével egyenlő és a belső valuta meghatározott mértékben aranyra váltható bankjegyek formáját ölti.
Arbitrázs (Arbitrage) - Különböző piacokon egyidejű vétele és eladása ugyanannak vagy hasonló pénzügyi instrumentumnak az ár- vagy devizakülönbség érdekében. Az árfolyamkülönbözet a jegybanki alapkamatok különbségéből származik.
Ask - Eladási ár
At Best - Legjobb áron
At or Better - Adott árfolyamon, vagy annál jobb árfolyam történő kereskedési megbízás.
Aznapi elszámolás (Cash Delivery) - Az elszámolás a tranzakció napján történik. Határidős kontraktusok kontextusában a fogalom azt jelenti, hogy a termék nem kerül leszállításra, hanem a pozíció nettó értéke kerül kifizetésre.
Aznapi tranzakció (Same day transaction) - Olyan tranzakció, amely a megkötésének napján jár le.
Azonnali (Cash) - Általában olyan deviza tranzakcióra vonatkozik, amelyben az elszámolás az ügylet megkötésének napján történik. A kifejezést elsősorban Észak-Amerika, illetve az időzóna preferenciák miatt az észak-amerikai piacokra támaszkodó piacokon (pl. Latin-Amerikában) használják. Európában és Ázsiában az azonnali tranzakciókat szokás aznapi ügyleteknek is nevezni.
Azonnali (Spot) - (1) A leggyakoribb deviza tranzakció. (2) Az azonnali vagy azonnali dátum az azonnali tranzakció értéknapjára utal; az ilyen tranzakciót két munkanapon belül el kell számolni az értéknapi értékkel.
Azonnali árfolyam (Spot price/rate) - Az az árfolyam, amelyen a devizával jelen pillanatban az azonnali piacon kereskednek.
Azonnali piac (Cash market) - A pénzügyi instrumentum piaca, amelyen a határidős és opciós piac alapul.

Árat jegyez (Make a market) - A dealer akkor jegyez árat, ha olyan eladási és vételi árat kínál, amelyen készen áll venni és eladni.
Árfolyam (Rate) - Egy deviza másik devizában, általában az amerikai dollárban kifejezett ára.
Árfolyamsáv (Band, Grid) - Az a tartomány, amelyben a deviza szabadon mozoghat. Az ERM-ben használt rendszer.
Árjegyző (Market maker) - Az árjegyző olyan személy vagy cég, amely jogosult valamely instrumentum piacát létrehozni és mûködtetni (vagyis árakat jegyezni, amelyeken kész venni és eladni).

Back Office -
Elszámolás és ahhoz kapcsolódó folyamatokat végző egység.
Bankközi kamatláb (Inter-bank rates) - A kamatláb, amin a nemzetközi bankok egymásnál betétet helyeznek el. Ez a bankközi piac alapja.
Bázis (Basis) - Az azonnali és a határidős ár közötti különbség.
Bázisdeviza (Base currency) - Az a deviza, amire a pozíció zárásakor minden tranzakciót át kell váltani.
Báziskereskedés (Basis trading) - Ellentétes pozíciók felvétele az azonnali és határidős piacokon a bázis kedvező mozgásának reményében.
Bázispont (Basis point) - A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 1/100-ad részét jelenti (0,01%). Az olyan devizák esetén, mint például a japán jen, a bázispont a második, illetve reciprok formában való jegyzés esetén a hatodik és hetedik tizedes helyet jelöli.
Beavatkozás (Intervention) - Központi banki művelet, amelynek célja a deviza értékének módosítása a piacon. A megállapodáson alapuló beavatkozás (concerted intervention) kifejezés több központi banknak a devizaárfolyamok szabályozására irányuló lépését jelenti.
Bika piac (bull market) - Általánosan emelkedő árak tartós időszaka.
Bear (medve) - Olyan befektető, aki árcsökkenésre spekulál
Bika piac - Olyan befektető, aki áremelkedésre spekulál, ezért vételi pizíciókat vesz fel
Bid (vétel) - Ár, amiért a brókerek devizát vagy egyéb pénzügyi eszközt veszik. A Vásárló ezen az áron adhatja el az eszközét.
Bretton Woods - Annak a konferenciának a székhelye, amely a világháború utáni árfolyamrendszer megteremtéséhez vezetett. Ez a rendszer az 1970-es évek elejéig változatlan formában létezett. Ez a konferencia döntött az IMF (Nemzetközi Valutaalap) létrehozásáról is. A rendszer rögzített árfolyamok rendszerét hozta létre, amelyben a devizák az aranyhoz, illetve a dollárhoz voltak rögzítve, és 1%-os ingadozás volt megengedett.
Bróker (Broker) - A bróker a vevőket és eladókat hozza össze a tranzakció kezdeményezője által fizetett jutalék fejében. A brókerek nem vesznek fel piaci pozíciókat.

Cable -
A devizapiaci zsargonban az amerikai dollár/angol font devizapár neve.
Carry - A tulajdonunkban levő értékpapírok vagy más pénzügyi instrumentumok finanszírozásának kamatköltsége.
Cash and Carry - Az eszköz megvétele az azonnali piacon és határidős eladása. A fordított cash and carry ügylet az eszköz eladása és határidős megvétele.
CFD (Contract For Difference) - Pénzügyi eszköz, az ügylet során mindkét fél adott alaptermék tényleges birtoklása nélkül, az adott eszköz árfolyamváltozására játszva, készpénzes elszámolásban állapodik meg. A CFD kereskedés mindig egy bizonyos letét, fedezeti követelmény (margin) mellett történik, ami lehetővé teszi a befektetett összeg többszörösénél nagyobb megbízások kötését. Ezáltal az alapul szolgáló eszköz ármozgásain elérhető nyereség, veszteség felszorzódik.
Chart alakzatok - Az árfolyamok mozgását több évszázada megfigyelő technikai elemzők által felismert és különféle fantázianevekkel ellátott formák egy adott grafikonon belül, melyekből a következő időszak mozgásának irányára lehet következtetni.
Chartista (Chartist) - Olyan elemző, aki historikus árfolyamokat és azok chartjait tanulmányozva kutat trendek után és jelez előre trendfordulókat. Bizonyos alakzatokat és a chartok jellemzőit megfigyelve például ellenállási szinteket, fej és váll alakzatokat, dupla csúcsokat vagy dupla aljakat próbál kimutatni, amelyek trendfordulókra utalhatnak.
Counter trend - Korrekció, azaz trend elleni mozgás, melynek a végét használják ki a trendkövető trader-ek.
Csúszó stop - Trendkövető stratégia esetén használatos, ha a trader nem szeretné kézzel módosítani stop szintjét, a rendszer azt automatikusan a chart-hoz húzza az aktuális árszinttől adott távolságban.

Daytrader - Olyan spekuláns, aki a megnyitott pozíciókat még ugyanazon a kereskedési napon lezárja.
Dealer - Olyan személy vagy intézmény, amely – a brókerekkel ellentétben - a tranzakciók másik oldalán áll, saját számlájára vesz és elad.
Deflátor (Deflator) - A reál és a nominális bruttó nemzeti össztermék közötti különbség.
Derivatíva - A határidős, és opciós instrumentumokat nevezik így.
Devizakereskedelmi korlátozások (Exchange control) - Az ország devizájának értékét megőrző vagy védő intézkedések.
Devizakereskedés (Foreign Exchange) - Egy deviza vétele vagy eladása egy másik ellenében.
Devizakosár (Basket) - Devizák csoportja, amelyet egy adott deviza árfolyamának meghatározására használnak.

Easing -
Mérsékelt árcsökkenés.
ECU - (European Currency Unit) - Európai Valutaegység.
Effektív árfolyam (Effective Exchange Rate) - A devizaárfolyam más devizákkal szembeni változásának az ország kereskedelmi mérlegére gyakorolt hatását kimutató képzett árfolyam.
EFT - Electronic Fund Transfer - Elektronikus pénzátutalás.
Egy megbízás törli a többit (One Cancels the Order OCO) - Egy olyan dupla megbízás, mely egy limit és egy stop megbízást tartalmaz egyszerre. Amennyiben az egyik megbízás teljesül, úgy a másik automatikusan kikerül a rendszerből.
Egy megbízás törli a többit (One Cancels the Order OCO) - Egy olyan dupla megbízás, mely egy limit és egy stop megbízást tartalmaz egyszerre. Amennyiben az egyik megbízás teljesül, úgy a másik automatikusan kikerül a rendszerből.
Egyéni kötésméret (Odd Lot) - A szabványoktól eltérő kötésméret.
Egzotikus devizák (Exotic) - A ritkábban, kevésbé széleskörűen kereskedett devizák.
Eladási ár (Ask) - Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.
Eladási ár (Offer) - Az az ár, amelyen az eladó hajlandó eladni. A legjobb eladási ár a legalacsonyabb eladási árat jelenti.
Eladási árfolyam (Selling Rate) - Az az árfolyam, amelyen a bank hajlandó eladni a külföldi devizát.
Ellenállás - Nehezen áttörhető árszint, ami kitörés esetén már az emelkedés támaszaként funkcionál.
Ellenállási szint (Resistance Level) - A technikai elemzők által meghatározott olyan szint, amelynél az árfolyam valószínűleg visszafordul, ha viszont átszakítja, akkor jelentős ármozgás várható.
Ellenérték (Countervalue) - Ha valaki dollárból másik devizát vesz, akkor az ellenérték a tranzakció dollárértéke.
Elliot hullám - A tőzsdén az árfolyamok esése több hullámban történik, ezt nevezzük „felfedezőjéről” Elliott hullámnak, melyről külön képzést tart az XTB, mivel az egyik legfontosabb fogalom a forex piacon.
Elszámolási kockázat (Settlement Risk) - Amikor fizetés a másik fél felé az előtt megtörténik, hogy a másik fél az ellenértéket megfizetné. A kockázat az, hogy a másik fél fizetése nem érkezik meg.
Elszámolási nap (Settlement Rate) - A devizakontraktusok elszámolásának napja.
EMS - (European Monetary System) - Európai Monetáris Rendszer.
Eszközallokáció (Asset allocation) - A befektetési tőke megosztása a piacok között a diverzifikáció vagy a maximális hozam érdekében.
Expert advisor - forex robot vagy automatikus kereskedési rendszer, amit MQL4 nyelvben írnak az MT4 language editor programmal, többségük - bár automata - futtatása emberi felügyeletet igényel.

Értékelési árfolyam (Revaluation rate) -
A pozíció vagy a kereskedési könyv értékeléséhez felhasznált árfolyam.
Értéknap (Value Date) - Azonnali tranzakciók esetén két munkanap előre az azonnali árjegyzéseket kínáló bank országában. Egyetlen kivétel van ezen általános szabály alól, ha az azonnali nap az árjegyzési központban bankszünnapra esik a devizá(k) országa(i)ban. Ekkor az értéknappal még egy nappal később van.

Fed - Federal Reserve - A United States Federal Reserve, az amerikai jegybank. A Federal Reserve tagognak kötelező a tagság a Federal Deposit Insurance Corporationben. Amerikában összesen 12 jegybankot különböztetünk meg, melyek mindegyike jegybanki funkciókat tölt be.
Federal Reserve System - Az Egyesült Államok központi bankrendszere.
Federal Fund Rate - A FED által meghatározott alapkamat.
Fedezet (Cover) - (1) Határidős devizakontraktust nyitva, devizakockázatot fedez. (2) A korábban eladott deviza vagy értékpapír visszavásárlásával lezár egy short pozíciót.
Fedezet különbözet (Covered Margin) - Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidős devizaügylet költségének figyelembevétele után.
Fedezetlen (Uncovered) - Nyitott pozíció.
Fedezett arbitrázs (Covered Arbitrage) - Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti arbitrázs, amelynél határidős devizapozícióval fedezik a devizakockázatot.
Fedezett pozíció (Hedged position) - Ugyanannak a devizának egy darab nyitott vételi pozíciója és egy darab nyitott eladási pozíciója.
Fej- váll alakzat (Head and Shoulders) - A technikai elemzők által használt, trendfordulót jelző alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követően az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgő nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.
Felár (Agio) - Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erős devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.
Felértékelés (Revaluation) - A devizaárfolyam hivatalos lépés következtében történő emelkedése.
Felértékelődés (Appreciation) - Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.
Fibonacci szintek - Természettudományos megfigyelésen alapuló számsorozat, ami sokak által használt tőzsdei indikátorként funkcionál, beállítása igen egyszerű az Mt4 platform segítségével.
Fill or Kill - Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlődik.
Fizetési mérleg (Balance of Payments) - Egy ország adott időszak alatt történő gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) „folyószámla” fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tőkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tőkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelődéséhez vezethet.
FOMC - Federal Open Commitee - A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.
Foreign Exchange Market - Bankközi devizapiac.
Forex - A devizapiac gyakran használt neve.
Front Office - A dealer által végrehajtott tevékenység, normál kereskedési tevékenység.
Fundamentális elemzés - Főleg hosszabb távon igaz az, hogy a piac tartósan nem szakadhat el a fundamentálisan indokolt árszinttől, vagy ha már elszakadt, oda rendszerint visszatér. A fundamentális elemző gazdasági, politikai, vállalati, stb híreket értékel, komoly matematikai tudást igénylő összetett folyamat.
Fundamentumok (Fundamentals) - A deviza relatív értékét alakító főbb gazdasági tényezők. Idetartoznak az infláció, a gazdasági növekedés, a kereskedelmi egyenleg, az államháztartás egyenlege és a kamatláb.
Futures (határidős ügylet) - Származékos ügylet, a szerződő felek megállapodnak az alaptermék jövőbeni árában és szállítási határidejében, tőzsdéken forgalmazott termékek.
FX - Forex - Devizakereskedelem.

G10 - A G7 országok és Belgium, Hollandia és Svédország, azaz az IMF tárgyalásokhoz kötődő országok. Néha Svájcot is idesorolják.
G7 - A hét vezető gazdaság, azaz az USA, Németország, Japán, Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Olaszország.
Gap - Bank vagy egyéni dealer pozíciós könyvében levõ lejárati idők és cash flow-k közötti eltérés. A gap tulajdonképpen a kamatláb kitettséget (kockázatot) méri.
Gazdasági mutató (Economic Indicator) - Aktuális gazdasági növekedési rátát, illetve olyan trendeket, mint kiskereskedelmi értékesítések vagy foglalkoztatottsági adatok mutató statisztikák. Gazdasági: A jövőbeli vásárlóerő és cash flow devizaárfolyamok változásából következő változása. Tulajdonképpen a devizát birtokló cég értékének változását jelenti.
GDP - Bruttó hazai össztermék (Gross Domestic Product) - Egy országnak a fizikai határain belül előállított teljes kibocsátása, jövedelme vagy kiadása.
GNP - Bruttó nemzeti termék (Gross National Product) - A bruttó hazai össztermék plusz a jövedelem transzferek (a külföldön munkából vagy befektetésből szerzett jövedelem).
Gyenge piac (Soft Market) - Több potenciális eladó, mint vevő, ami olyan környezetet teremt, amelyben valószínû a gyors árfolyamesés.
Gyertya - A gyertya a technikai elemzésben egy adott időszak nyitó és záró árának, minimum és maximum értékének meghatározására használják, több típusa van, több gyetya különböző formációkat alkothat.
Gyertyaformációk - Az XTB a gyertyaformációkat külön szemináriumon, webináriumon oktatja, mivel igen fontos technikai elemzés szempontjából az, hogy milyen gyertyák kombinációja látható a grafikonon.
Gyors piac (Fast market) - Erős vételi és/vagy eladói nyomás hatására történő gyors ármozgás. Ilyen körülmények között az árszinteket figyelmen kívül lehet hagyni, és a vételi és eladási árjegyzések a teljes bejelentéshez túl gyorsan történhetnek.

Határidős árfolyam (Forward Rate) - A határidős árfolyamokat határidős pontokban jegyzik, amelyek a határidős és az azonnali árfolyamok közötti különbséget mutatják. A határidős árfolyam jelenlegi árfolyamból történő kiszámításához a határidős különbözetet hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a spot árfolyamból. Az, hogy a különbözetet hozzáadni vagy levonni kell, azt a tranzakcióban érintett devizák kamatkülönbözete dönti el. A magasabb kamatszintű bázisdevizára azt mondjuk, hogy a határidős piacon diszkontja van az alacsonyabb kamatszintű devizával szemben. Ezért a határidős különbözetet levonjuk az azonnali árfolyamból. Hasonlóképpen, az alacsonyabb kamatszintű bázisdevizának prémiuma van, így a határidős árfolyamot úgy kapjuk meg, hogy a határidős különbözetet hozzáadjuk a spot árfolyamhoz.
Határidős különbözet (Forward margins) - Egy deviza azonnali és határidős ára közötti különbség (diszkont vagy prémium). Általában pontokban jegyzik.
Határidős műveletek (Forward Operations) - Devizatranzakciók, amelyeknél a közös leszállítási kötelezettséges teljesítése legalább két munkanappal a tranzakció megkötése után történik.
Határidős ügylet (Forward Outright) - Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövőbeli dátumra vagy időszakra történõ leszállítással. Az árat az azonnali árfolyam plusz/mínusz a határidős különbözet formájában jegyzik.
Hedge - Kockázat fedezésére irányuló művelet, például opciók vagy határidős kontraktusok vétele vagy eladása egy jövőbeli tranzakció átmeneti helyettesítésére. Általában ellentétes pozíciót jelent az azonnali és a határidős vagy opciós piacon.
Hit the Bid - Vétel az aktuális eladási, illetve eladás az aktuális vételi áron.
Hitelkeret (Bank line) - A bank által az ügyfélnek nyújtott hitelkeret.
Hitelkockázat (Credit Risk) - Meglévő szerződéseken levő esetleges veszteség kockázata, amely akkor következik be, ha a másik fél nem teljesíti kötelezettségeit.
Hivatalos Kereskedõ (Authorized Dealer) - A devizapiacon kereskedni jogosult pénzintézet vagy bank.
Hozamgörbéből számítható kamatláb (Implied Rates) - Az azonnali és határidős árfolyamok különbsége alapján számított kamatláb.

Illikvid piac (Thin market) - Alacsony forgalmú piac, amelyen az eladási és vételi ár közötti spread nagy, és a kereskedett instrumentum likviditás alacsony.
IMF - International Monetary Fund - Nemzetközi Valutaalap. Az IMF-et 1946-ban alapították azzal a céllal, hogy rövid- és középtávon nemzetközi likviditást biztosítson, és elősegítse a devizaárfolyamok liberalizációját. Az IMF hitelekkel segíti a fizetési mérleg problémákkal küszködő országokat.
IMM - International Monetary Market - Nemzetközi Pénzügyi Piac, a Chicago Mercantile Exchange, az USA legnagyobb határidős piacának a része, amelyen számos devizával és pénzügyi határidős termékkel kereskednek.
Indikátor - Technikai elemzésben használatos matematikai-statisztikai mutató, melynek segítségével megnövelhető a kereskedők találati aránya. Az MT4 eleve tartalmaz indikátorokat, valamint saját vagy vásárolt indikátorok is futtathatóak a felületen.
Indikatív árjegyzés (Indicative quote) - Az árjegyző nem stabil ára.
Infláció (Inflation) - Az általános árszínvonal folyamatos emelkedése, amely a vásárlóerő csökkenésével jár együtt.
Initial margin - Minimális kezdeti letét ami egy pozíció megnyitásához vagy fenntartásához szükséges.
Irányadó kamat (Fed Fund Rate) - A Fednél elhelyezett betétek után fizetendő kamat. Nagyon fontos, sok piaci szereplő által figyelt rövid távú kamatláb.

Jegybank - Lásd Központi Bank
Jutalék (Commission) - A bróker által az ügyfélnek a nevében történő kereskedésért felszámított díj.

Kamatarbitrázs (Interest Arbitrage) - Azonnali vétellel és határidős eladással történő devizaváltás a magasabb kamathozamért. A kamatarbitrázs történhet befele, azaz külföldi devizából a hazaiba, illetve kifele, azaz a helyi devizából a külföldibe. Néha jobb eredményt lehet elérni határidõs eladás nélkül. Ebben az esetben az ügylet nem tekinthető teljes arbitrázsnak, mivel ha az árfolyam az arbitrázsőr ellen mozdul, a tranzakció veszteséges lehet.
Kamatparitás (Interest parity) - Két deviza akkor van kamatparitásban egymással, ha a kamatkülönbözetüket kiegyenlíti a határidős árfolyamuk közötti különbség. Ha például az irányadó kamat Japánban 3%, Nagy-Britanniában pedig 6%, akkor a japán jen fonthoz viszonyított 3 százalékos határidős prémiuma esetén beszélhetünk kamatparitásról.
Kamatswap (Interest rate Swaps) - Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegőről rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.
Kemény valuta (Hard Currency) - Széles körben kereskedett, és más valutákra (devizákra) egyszerűen váltható fő valuta.
Kereskedési könyv (Book) - A dealer vagy a kereskedési pult által vezetett devizapozíciók összessége. Az aktívák és passzívák összessége. Ha a könyv átlagos futamideje rövidebb, mint az aktíváké, akkor azt mondjuk, hogy a bank short és nyitott könyvet vezet. A „passing the book” (könyv átadása) kifejezés azt jelenti, hogy a kereskedési nap zárásakor a bank pozícióival való kereskedést egy másik irodába továbbítják, például Londonból New Yorkba.
Kereskedhető mennyiség (Tradeable amount) - A legkisebb elfogadható tranzakció méret.
Keresztárfolyamok (Cross rates) - Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.
Kettős csúcs - Ha az árfolyam korábban elért egy maximumot, majd onnan korrigál, ezt követően újra eléri a maximumot és onnan lefordul, úgynevezett kettős csúcsot formál (M).
Kettős alj - ha az árfolyam korábban elért egy minimumot, onnan megpattan, majd újra eléri a minimumot és elindul felfelé, úgynevezett kettős aljat (W) formál.
Kezdeti alapletét (Initial margin) - A devizakereskedő által a meghatározott mennyiségű deviza vételéhez vagy eladásához szükséges alapletét.
Kiigazítás (Adjustment) - Hivatalos lépés fizetési egyensúlytalanság vagy a hivatalos devizaárfolyam korrigálására a belső gazdaságpolitika megváltoztatásával.
Kiszorítás (Squeeze) - A központi bank lépése a pénzkínálat csökkentésére a pénz árának (vagyis a kamatlábnak) az emelésére.
Kitettség (Exposure) - A devizakereskedelemben a devizaárfolyam mozgása miatti potenciális nyereség vagy veszteség.
Kiwi - Az NZD/USD megjelölése.
Kockázatkezelés (Risk management) - Egy szervezet nyereségességét vagy működését fenyegető kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.
Kockázatos pozíció (Risk Position) - Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.
Kontraktus (Contract) - Megállapodás adott mennyiségű deviza vagy opció adott hónapra történő megvételére vagy eladására.
Konverziós arbitrázs (Conversion arbitrage) - Olyan tranzakció, amelyben a kereskedő megvásárol egy pénzügyi instrumentumot, majd put (eladási) opciót vesz és call (vételi) opciót ad el a megvásárolt instrumentumra úgy, hogy mindkét opciónak ugyanaz a lehívási árfolyama és a lejárata.
Konverziós számla (Conversion Account) - Általános nyilvántartási számla egy adott devizában fennálló fedezetlen pozícióról. Az ilyen számlákat pozíciós számlának is nevezik.
Korai indikátorok (Leading Indicators) - A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelőző statisztikák, például a gyári rendelésállományok.
Korrekció (Reaction) - Áremelkedés utáni árcsökkenés. Könyvelései: A leányvállalatok kimutatásainak lefordítására használt devizaárfolyamok változásának eredményeképpen a cég konszolidált jelentéseinek, a bevételnek és a könyv szerinti értéknek a potenciális változása.
Kosár - Pénznemek csoportja, amit egy adott devizaárfolyam szabályozására hoznak létre.
Kötelezettség (Liability) - A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidős vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történő leszállítás kötelezettsége.
Kötési jegy (Deal Ticket) - A tranzakcióhoz kötődő információ rögzítésének elsődleges módszere.
Központi bank (Central bank) - Az országok fő szabályozó bankja. A központi bankok elsődleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.
Közvetlen árjegyzés (Direct quotation) - Rögzített mennyiségű külföldi deviza jegyzése változó mennyiségű hazai deviza ellenében.

Lebegő árfolyam (Floating exchange rate) - A piaci erők által meghatározott árfolyam. Még a lebegő árfolyamok esetén is előfordulhat a monetáris hatóságok beavatkozása. Gyakori beavatkozások esetén piszkos lebegtetésről beszélünk.
Leértékelés (Devaluation) - Egy deviza értékének a rögzített árfolyammal vagy sávval szembeni szándékos csökkentése, általában hivatalos bejelentés útján.
Leértékelődés (Depreciation) - Egy deviza értékének piaci erők, nem pedig hivatalos kormányzati lépések hatására történõ csökkenése.
Legjobb áron (At Best) - A dealernek adott utasítás, hogy a lehető legjobb áron vegyen vagy adjon el.
Leszállítási kockázat (Delivery Risk) - Annak kockázata, hogy a másik fél hajlandó, de nem képes teljesíteni az ügyletben vállalt kötelezettségeit.
Leszállítási nap (Delivery date) - A szerződés lejárati dátuma, amikor a devizaváltás megtörténik. Az FX és pénzpiacokon értéknapnak is nevezik.
Leszámítolási kamatláb (Bank rate) - Az a kamatláb, amin a központi bank hajlandó pénzt kölcsönözni a helyi bankrendszernek.
Letét karbantartás (Maintenance margin) - A minimális letét, amelyet a befektetőnek a letéti számlán a nyitott szerződésekre vonatkozóan tartani kell.
Levelező Bank (Correspondent Bank) - Külföldi banki képviselet, amely rendszeresen szolgáltatásokat nyújt (pl. átutalásokat végez) egy olyan banknak, amelynek nincsen fiókja az adott országban. Az USA-ban egy gyakran országon belül történik az államok közötti banki korlátozások miatt.
Lezárás (Liquidation) - Korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció.
Lezárás (Offset) - Határidős pozíció lezárása.
Lezárt pozíció (Closed position) - Tranzakció, amely után az adott devizában nulla a piaccal szembeni nettó kötelezettség.
Likviditás (Liquidity) - A piac azon képessége, hogy nagy tranzakciókat is el tud fogadni.
Limitáras megbízás (Limit order) - Deviza meghatározott áron - vagy jobb áron, ha lehetséges – történő vételére vagy eladására adott megbízás.
Long pozíció felvétele (Going long) - Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.
Lot - Szerződés mérete a FOREX piacon. Többnyire 50 000 - 100 000 egységig terjed az alap deviza nemében.

Margin - Fedezeti követelmény, letét egy adott pozíció felvételéhez.
Margin call - A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik.
Margin/ fedezeti igény - Egy adott pozíció megnyitásához szükséges pénzmennyiség.
Margin szint - Általában a megfelelő tőkefedezet 100%-os szint felett található. Amennyiben a szint 100% alá csökken, érdemes a veszteségből bizonyos részt elkönyvelni, amivel nemcsak tőkét szabadítunk fel, hanem megelőzzük a további veszteség realizálását, adott esetben a teljes számla elveszítését, mivel amennyiben a fedezet 30% alá csökken, úgy a rendszer zárja veszteséges pozíciónkat. Amennyiben több nyitott pozícióval rendelkezik, úgy a rendszer a legnagyobb veszteséggel járó pozíciót zárja először.
Market order - Piaci áras megbízás.
Másik fél (Counterparty) - Az árfolyamügyletben szereplő másik szervezet vagy fél.
Medve piac (Bear market) - Általánosan csökkenő árak tartós időszaka.
Megbízás - Egy adott termék vételére vagy eladására irányuló ügylet indítása, ahol a pontos mennyiség és minden egyéb szükséges paraméter definiálva van.
Mellőzött deviza (Sidelined) - Olyan fő deviza, amelyben alacsony forgalom van azért, mert a piac másik devizapárra koncentrál.
Menedzselt lebegtetés (Managed float) - Olyan árfolyamrendszer, amelyben a monetáris hatóság rendszeresen beavatkozik a piacon, hogy stabilizálja az árfolyamot vagy valamilyen irányba mozdítsa azt.
Mikroökonómia (Microeconomincs) - A gazdaság és a gazdasági tevékenység különálló individuumok (cégek, fogyasztók) szerinti vizsgálata.
Minimális ármozgás (Minimum price fluctuation) - Határidős kontraktusok esetén a lehető legkisebb változás a piaci árban.
Minősítés (Rate) - Hitelképesség értékelése.
Money management - A pénzkezelés lényege, hogy maximalizáljuk az elérhető profitot miközben minimálisra csökkentjük a kockázatot. A befektetési folyamat része, mely meghatározza mekkora összegű tranzakciókat bonyolítsunk.
Monetáris bázis (Monetary Base) - A forgalomban levő készpénz és a kereskedelmi bankoknak a központi banknál elhelyezett kötelező és azon felüli betéteinek összege.
Mozgóátlag (Moving Average) - Adatsorok kisimításának módszere, amit árfolyam idősoraiban gyakran használnak. Lényegében az adott árfolyam átlagát tekintjük bizonyos időtávban, és az átlagokból képzett pontokból álló egyenest nevezzük így. A mozgóátlagnak több fajtája létezik, így beszélhetünk például: normál mozgóátlagról, súlyozott mozgóátlagról, exponenciális mozgóátlagról stb.
Multi time frame - Célszerű több idősíkon figyelni ugyanazon temék grafikonját.
Munkanap (Working day) - Olyan nap, amelyen a deviza elsődleges pénzügyi központjában a bankok nyitva tartanak. FX tranzakcióknál csak akkor beszélünk munkanapról, ha mindkét pénzügyi központban nyitva tartanak a bankok (keresztügylet esetén, ha az összes érintett deviza központjában nyitva vannak).
Mql4 - metaquotes language - Expert advisorok, scriptek írására alkalmas, 2011-ben az XTB a témáról webináriumokat tart.

Nemzetköziesedés (Internationalization) -
Olyan devizára mondják, amelyet széles körben használnak kereskedelmi és hitelügyletekben nem a kibocsátó ország állampolgárai. Jó példa ilyen devizára az amerikai dollár vagy a svájci frank.
Nettó pozíció (Net Position) - Az ellentétes pozícióval nem lezárt, vett vagy eladott deviza mennyisége.
News trader - Hírekre kereskedő daytrader.
Nyereség realizálás (Profit Taking) - Pozíció lezárása a profit kivétele érdekében.
Off-shore - Fizikailag az országban elhelyezkedő, ám az ország pénzügyi rendszerével kapcsolatban nem álló pénzügyi intézmény műveletei. Például egy bank bizonyos országokban nem működhet a helyi piacon, csak külföldi bankokkal üzletelhet. Az ilyet szokás off-shore banknak is nevezni.
Oldalazás - Semleges trend, azaz a piac egy vízszintes sávban mozog, keresi az irányt
Opció (opciós ügylet) - Szerződés mely feljogosítja az egyik felet (a vevőt vagy a tulajdonost), de nem kötelezi, hogy egy pénzügyi terméket előre meghatározott időpontig, előre meghatározott áron megvásároljon vagy eladjon díjfizetés (opció prémium) ellenében.
Országkockázat (Country Risk) - A kölcsönvevőnek adott országbeli helyzete miatti kockázata. Gazdasági, politikai és földrajzi tényezők vizsgálatát tartalmazza. Számos szervezet jelentet meg országkockázatokat tartalmazó táblázatokat.
Overnight limit - A nettó long vagy short pozíciónak a felső határa, amit a dealer a következő kereskedési napra átvihet. A kereskedési könyv, következő kereskedési időzónában levő banknak való átadásával csökken az ilyen kitettség szükségessége.
Overnight ügylet - A mai naptól a következő munkanapig tartó ügylet.
OTC Market (Over the Counter Market) - Tőzsdén kívüli, vagy más néven bankközi piac. Devizák, árucikkek, részvények, opciók és egyéb pénzügyi eszközök forgalmazása a szereplők elektronikus összeköttetésén keresztül. Nincs meghatározott helyhez kötve, mint a hagyományos értéktőzsdék.

Paritás (Parity) - (1) Devizakereskedõk zsargonjában a korrekt piaci ár. (2) SDR vagy más rögzített árfolyam tekintetében a hivatalos árfolyam.
Paritások (Parities) - Egyik deviza másikhoz viszonyított értéke.
Periodicitás - A chartokan több idősíkon figyeljük. Egy gyertya lehet 1 perc, 15, perc , 4 óra, 1 nap, stb. beállítása az M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 gombokkal történik.
Pénzbeli elszámolás (Cash Settlement) - Határidős kontraktusok elszámolási módja, amelyben a fizikai leszállítás helyett csak a határidős és azonnali ár közötti különbséget számolják el.
Piaci áras megbízás (Market order) - Megbízás egy pénzügyi instrumentum azonnali vételére vagy eladására a lehető legjobb áron.
Pip - A deviza vételi és eladási árfolyamának legkisebb egységnyi változása. A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 100-ad részével egyenlő (0,01%).
Piszkos lebegtetés (Dirty Float) - A deviza lebegtetése úgy, hogy az árfolyamot a monetáris hatóság intervenciói szabályozzák.
Pozíció (Position) - Nettósított összes kötelezettség egy adott devizában. A pozíció lehet nulla (nincs kockázat), long (több vett deviza, mint eladott) és short (több eladott deviza, mint vett).
Pozíció pillanatnyi piaci árfolyam szerinti értékelése (Mark to market) - A számlaegyenleg napi korrekciója annak érdekében, hogy a megszerzett nyereséget és elszenvedett veszteséget tükrözze; gyakran a letétek kiszámítása miatt szükséges.
Pull (Desk) - Adott devizával vagy devizákkal kereskedő csoport.

Rally - Árcsökkenés utáni jelentõsebb áremelkedés.
Realizálási ár (opció) - Ár, amiért a vásárlónak joga van alapeszközt vásárolni vagy eladni.
Risk reward ratio - RRR, azaz kockázat - hozam arány, optimális esetben 1:2,1:3, vagy nagyobb, azaz akkor célszerű piacra lépni, ha pl. 100 USD dollár elvesztését kockáztatjuk meg 2-300 USD profit érdekében, ami rövid gyakorlást követően a chart-ról könnyen leolvasható.
Rollover - Overnight swap, Egy adott pozíció (árfolyam, hitelügylet) lejáratkori lezárása és egyidejű megújítása további időszakokra. Az ügylet történhet rövid idõszakra is (Tomorrow Nextnek, röviden Tom-Nextnek is nevezik).
Round trip - Adott mennyiségű deviza vétele és eladása.
Rugalmas árfolyam (Flexible exchange rate) - Egy vagy több devizával szemben rögzített paritású árfolyamok gyakori fel/leértékeléssel. Az irányított lebegtetés egyik formája.
Rögzített árfolyam (Fixed exchange rate) - A monetáris hatóságok által meghatározott hivatalos árfolyam. Rögzített árfolyamok esetén gyakran megengedett a sávon belüli ingadozás.
Rövidre eladás (Short sale) - Adott mennyiségű deviza eladása úgy, hogy a tranzakció időpontjában a deviza nincsen az eladó birtokában. A rövidre eladás általában árcsökkenés reményében történik.
RSI - Relative strenght index relatív erősségi index, sokak által kedvelt indikátor, mely előre jelezheti a piaci mozgás megváltozását, természetesen a trend és egyéb jellemzők figyelembe vétele mellett.

Scalp - Agresszív, hirtelen, nagy mennyiségekkel kötő technika, kizárólag profiknak.
Script - Egyszerű, olykor pár soros program, mellyel megkönnyíthetjük az XTB Trader használatát. példa: van olyan script, mellyel egy gomb megnyomásával nyitunk pozíciót rögtön s/l és t/p bevitelével.
Semleges ügylet (Wash trade) – Nulla eredményű, sem veszteséget, sem nyereséget nem eredményező ügylet.
Shortolás (Going short) - Az eladó által nem birtokolt deviza vagy más instrumentum eladása.
Short position (eladási pozíció) - Befektetési pozíció mely az árak eséséből profitál.
Short sale (rövidre eladás) - Olyan eszköz eladása mely nincs a kereskedő tulajdonában. Az áresést kihasználva a alacsonyabb áron való visszavétel különbözetéből lehet profitálni.
Signal service - Egy adott szolgáltató sms-ben, e-mailben jelet küld a felhasználónak arról, hogy mi a javaslata az adott termék árfolyammozgásának irányával kapcsolatban. a piacon sok hasonló termék fellelhető, érdemes eleinte demo számlán tesztelni, vagy kis lot mérettel élőben.
Slippage - Negatív pip érték a stop loss megbízás aktiválása és a teljesülése között.
Spot market - Azonnali piac, eszközök vétele/eladása azonnali piaci áron történik.
Spot next - Overnight swap aznaptól a következő munkanapig.
Spread - (1) A deviza vételi és eladási ára közötti különbözet. (2) A két kapcsolódó határidős szerződés ára közötti különbség.
Square - A vételek és eladások nettó értéke nulla, így a dealernek nincsen nyitott pozíciója.
Squawk Box - Telefonhoz csatlakoztatott hangszóró, amelyet gyakran használnak a brókerek kereskedési pultjainál.
Stabil piac (Stable market) - Aktív piac, amely nagy mennyiségű devizavételt vagy - eladást képes elnyelni nagyobb árfolyammozgás nélkül.
Standard - Normál kereskedési méretű és lejáratú tranzakció.
Sterilizáció (Sterilization) - A központi bank lépése a helyi pénzpiacon annak érdekében, hogy csökkentse a devizapiacon végzett beavatkozásainak a pénzkínálatra gyakorolt hatását.
Sterling - Angol font.
Stop-Loss megbízás (Stop-Loss order) - Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott árfolyamszint elérésekor a legjobb áron való vételre vagy eladásra szóló megbízás, s ezzel a pozíció zárása.
Swap - Ugyanolyan mennyiségű deviza egyidejű vétele és eladása két különböző dátumra. A swap lehet határidős ügylettel szembeni swap. A swap lényegében ahhoz hasonlít, mintha ugyanolyan időszakra kölcsön vennénk az egyik devizából, és eladnánk a másikból. A hozamot vagy veszteséget a tranzakció két oldala közötti árkülönbözettel fejezik ki.
Swap ár (Swap price) - A swap két dátuma közötti különbözet.
Swingtrade - Amennyiben ma este nyitok egy pozíciót és azt holnap reggel vagy napközben zárom, azaz pozíciómat átviszem a következő napra, időszakra.
Swissy - Svájci frank becézett elnevezése.
Szabad margin - A pozíció nyitásához szükséges pénzmennyiség feletti tőkénk (saját tőke-margin).
Take Profit (nyereség realizálás) - Egy konkrét árfolyam vagy pipekben megjelölt nyereségi szint megjelölése az adott árhoz képest, amelynél a kereskedő zárni kívánja pozícióját.
Támasz - Az az árszint, ahonnan rendszeresen megpattan az árfolyam, történelmi szint, amit a legtöbb technikai alapon kereskedő trader figyelembe vesz.
Támaszszintek (Support levels) - Amikor egy deviza árfolyama olyan szintre emelkedik vagy csökken, ahol (1) a technikai elemzési technikák szerint az árfolyam visszapattan; (2) a monetáris hatóság beavatkozik, hogy megakadályozza a további lefele irányuló mozgást. Lásd még Ellenállási szint.
Tartomány (Range) - Határidős termék adott kereskedési időszak alatti legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbség.
Technikai elemzés - Múltbéli adatokból kiinduló, alapvetően a chart alakzatait, trendvonalait, támaszait, ellenállásait figyelembe vevő elemzési módszer, ide tartozik az indikátorok használata is, a kereskedési stratégia legfontosabb eleme.
Technikai korrekció (Technical Correction) - Piaci hangulattal nem, inkább olyan technikai tényezőkkel indokolható árfolyamváltozás, mint a kereskedési mennyiség és a chartok.
Tick - A lehető legkisebb árfolyamelmozdulás, akár felfele, akár lefele.
Tőkeáttét - Lehetővé teszi, hogy kis összegből nagyobb mennyiségeket kötési egységeket mozgassunk, ennek maximumértéke az XTB-nél százszoros.
Tőkekockázat (Capital Risk) - A bank azon kockázata, hogy úgy kell fizetnie a másik félnek, hogy nem tudja, az képes lesz-e teljesíteni az ügylet ráeső kötelezettségeit.
Trailing stop (csúszó stop megbízás) - Stop/loss utasítás, ami aktuális árat követ.
Tranzakció (Transaction) - Megbízás teljesüléséből adódó devizavétel vagy -eladás.
Tranzakció napja (Transaction date) - Az ügylet megkötésének napja.
Trend - Az olyan piaci mozgás, amikor egy instrumentum ára a higher high higher low,vagy a lower high lower low elvet követi, azaz monoton nő/csökken.
Trendvonal - A szélső értékek (aljak és tetők) összekötéséből adódó vonal.

Up tick - Az előző tranzakciónál magasabb árfolyam teljesülő tranzakció, tulajdonképpen pillanatnyi árfolyamemelkedés.

Value Spot - A mai naptól számított 2. munkanapon történő elszámolás.
Vásárlóerő paritás - Egy adott deviza értéke kifejezve termékekben egy másik devizához viszonyítva. Például adott termékkosár ára X Euró, és azt fejezi ki, hogy ugyanazt a termékkosarat hány dollárért lehet megvenni, az arány a vásárlóerő paritás maga.
Vételi ár (Bid) - Az az ár, amelyen a vevő hajlandó megvásárolni a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot.
Visszaigazolás (Confirmation) - A másik félnek szóló emlékeztető, amely a tranzakció minden fontos részletét tartalmazza.
Visszaszámított volatilitás (Implied volatility) - A piaci volatilitás mérése az opciós prémiumok alapján.
Visszavonásig érvényes megbízás (Good until canceled) - Olyan megbízás, amely a normál gyakorlattól eltérően nem jár le a kereskedési nap végén (az adott hónap végén azonban általában igen).
Volatilitás (Volatility) - Egy instrumentum árának adott időszakra várt ingadozásának a mértéke.
Vonaldiagramm - Az árfolyamok alakulását ábrázoló egyszerű grafikontípus, a technikai elemzők többsége viszonylagosan alacsony információtartalma miatt elemzésre nem, kizárólag az árfolyamok alakulásának követésére használják.

Whipsaw - Amikor egy kereskedő felvesz egy pozíciót, és az árfolyam ellene mozdul és kiüti ezzel a stop lossokat, s így likvidálja a pozíciót, majd a megfelelő irányba visszafordul az árfolyam. Volatilis piacokon gyakran előfordul.
Zászló - Az árfolyam emelkedik, majd azt követően ereszkedő ék alakot formáz és kitör felfelé (ugyanez értelemszerűen a másik irányban a fordított zászló).

Forrás: XTB


Legnépszerűbb cikkek