TőzsdehírekTőzsdehírek
2021. április 16. 15:17
Kiemelt témák:  Forint    Bitcoin    Euro    Benzin ár    OTP    BUX    Tőzsde    Elemzés    Olaj    Koronavírus    Tesla    Részvény

Teszor számok jegyzéke

Hasonló találatok a webről:

Osztályozások - TESZOR, SZJ '03 - Központi Statisztikai Hivatal
A 451/2008/EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Ezt módosította az 1209/2014/EU rendelet, amely szerint 2015. január ... Bővebben »
SZJ - Központi Statisztikai Hivatal
A jegyzék statisztikai alkalmazásra készült, így más célra való felhasználás esetén erre és az alkalmazott A KSH 1992-ben vezette be a NACE Rev.1 első két szintjének megfelelő teljes számított díj ellenében, korlátozott számú utas részére, gyakran mok, a kommunikációs és más berendezések, egyéb esz- közök és ... Bővebben »
Új TEÁOR számok '08, TEÁOR számok '03 fordítása, TEÁOR kódok
Bővebben »
TEÁOR 8299 - Mns egyéb kiegészítő üzleti ... - TEÁOR számok
bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás - nyilvános gyorsíró-szolgáltatás - a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának ... Bővebben »
TESZOR számok 2020 ➡ mikor és hogyan kell használni ...
Bővebben »
VTSZ, SZJ vagy TESZOR? A Számlán fel kell tüntetni?
Tudni kell, hogy a vtsz és szj már megszűnt, ezek hatályon kívül lettek helyezve, Az SZJ hatályon kívül helyezésének azonban az áfatörvény által hivatkozott SZJ számok tekintetében nincs jelentősége. a KSH Szolgáltatások Jegyzékének 2002.09.30. napján érvényes besorolási rendjét kell Így néz ki a program Bővebben »
SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZŐGAZDASÁG ...
SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások elektronikusan. 22.15.14 22.15.14.0 Képek, minták, fénykép kiadása elektronikusan A jegyzék alkalmazása szempontjából. Bővebben »
DekorSzövetség - G-Portál
SZJ számok, kivonat - a szakmát érintő szolgáltatások listája. A Központi A szakmakód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy a TEÁOR-nak megfelelő ... Bővebben »
KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tó
az ér vé nyes szak ma kó dok jegy zé ké ről és an nak mó do sí tá sa i ról szó ló Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se m.n.s. té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve. Bővebben »